תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר חכימא.
האתר נועד לשימוש אישי ולא מסחרי.
באתר תכנים רבים הכוללים מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, סרטונים וכדומה, המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים.
אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הכלולים במסמך זה:

  1. הנכם רשאים להשתמש בתכנים (תמונות, טקסטים, קישורים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת מצגות וכדומה) ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי ו/או שימוש שיש בו כדי להוות פגיעה במיזם או בכל צד שלישי אשר תכניו מופיעים באתר.
  2. ניתן לשתף תכנים מהאתר ולקשר אליהם, תוך שמירה על מתן קרדיט לכותב ולמיזם.
  3. באתר המיזם מתפרסמים חומרים שמקורם בגורמים חיצוניים. המיזם ו/או מטח אינם נושאים בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם – חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, המיזם ו/או מטח רשאים להסירם לאלתר מהאתר. בנוסף לכך, המיזם ו/או מטח רשאים להורות על ביטול כל קישור, לפי שיקול דעתם, במידה שהקישור פוגע או מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים

השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים במסגרת האתר. אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה, ואם יובאו לידיעתנו – נתקנן.

Every effort has been made to locate and credit all copyright holders. In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in the book