יב עושה צדקה

. .
הרבנית ברכה קאפח מלמדת את נכדתה שיעור חשוב בהלכות צדקה