כא היכן האוצרות?

. .
מה הייתם מוכנים לעשות עבור ספר ? מורי יחיא קאפח מוותר כמעט על הכל