יהונתן יוסף
חבר מועצת עירית ירושלים, ממחדשי היישוב היהודי במזרח ירושלים

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
רבי ישראל וכלל ישראל
הרב עובדיה יוסף מסרב להסיר את אחריותו מהחקלאים, גם מאלה שאינם שומרי תורה ומצוות, ולכן מסרב להצטרף למתנגדים ל"היתר המכירה" בשמיטה