ח אהוב את המלאכה

. .
ר' יעקב רקח לא מוכן להתפרנס מהרבנות