מט אחרי רבים להתיר

. .
הרב מניני עושה פלפול על מנת להתיר עוף לאישה עניה