ב בלי קיצורי דרך

. .
חכם יוסף חיים מלמד את תלמידיו כיצד זוכים לגילוי אליהו