ה בשם צער הציבור

. .
שני סיפורי שמיטה וכלל ישראל על הרב עובדיה יוסף זצ"ל