יז גאולה משפחתית

. .
אור החיים הקדוש מבקש שהגאולה תהיה של כל המשפחה יחד