יה גלגולו של שופר

. .
כיצד הגיע שופר ממרוקו לתמונת הניצחון המפורסמת של מלחמת ששת הימים?