מד דרור יקרא

. .
הרב עוזיאל חופר בעצמו שוחות במלחמת השחרור