לב הכוורת של הרב אלבו

. .
גיאומטריה כהתבוננות על היחיד והיחד