יט הכוח לסלוח

. .
מורי רצון מנג'מי מעמיד מראה מול אדם שלא מוכן לסלוח