כ המענה הכפול

. .
הרב בן ציון אבא שאול אוהב ישראל לפנים משורת הדין וההלכה