1ז חכמים פרק 7 -הרב חיים פלאג'י – הרב החברתי

. .
גדול חכמי טורקיה בעת החדשה שתמיד דאג לעניים