ל הרב שבנה סוכה פסולה

. .
למה בנה הרב ניסים כדורי סוכה פסולה במיוחד לכבוד סוכות