כט ולו לרגע

. .
הרב לבנטון קונה ארבעת הימים ביום האחרון של סוכות