1ב חכמים פרק 2 – חכם יוסף חיים – הגאון מבגדאד

. .
גדול הפוסקים והמקובלים במזרח בעת החדשה, עסק בכל תחומי היהדות והבין בצורה ייחודית את נפש האדם