1כ חכמים פרק 11 – המקובל רבי שלום שרעבי (רש"ש) – השמש שהפך לראש ישיבה

. .
מגדולי המקובלים וראש ישיבת בית אל ומייסד סידור הכוונות שהשפיע על כל העולם היהודי