1מ חכמים פרק 13 – הרבנית שמחה צדקה – הצדיקה הירושלמית

. .
החסידה הירושלמית ששורשיה בבגדאד, שביטאה במעשיה ובתפילותיה שאיפה לצדיקות וחסידות