1ט חכמים פרק 9 – הרבנית ברכה קאפח – חסד מהלך ברחובות צנעא וירושלים

. .
מפעלי החסד הרבים עליהם זכתה בפרס ישראל מתחילים בצנעה וממשיכים בעוצמה רבה בישראל