מג יחד כל הדרך

. .
הרב שירזלי ממתרים דורש שותפות לא רק בשמחות