מב כיצד אפשר להיגאל?

. .
רבי יהודה ליאון אשכנזי ( מניטו) עוזר לנער שעבר את השואה - לחזור לחיק היהדות