כח להיפגש באמצע הדרך

. .
שני חכמים מתווכחים- ייסורי הצפון מביאים אותם להתפייס באמצע הדרך