כז לחלום בגדול

. .
הרב מוספי מלמד אותנו לחלום בגדול