לד לחם וגאולה

. .
הרב מוצפי מבקש בדמעות שלא נשאר רק בטרדות הקטנות של הלחם