מא לספר ביציאת מצרים

. .
קייס לאווי מבקש להפסיק עם קריאת ההגדה כדי לספר את הסיפור בעצמו