יח לפרוש את הגלימה

. .
קייס ברהן אורי מנהיג מנהג צדקה עבור האבלים