ד לצייר תשובה ברגע

. .
משל נפלא על הטיוטות שציירנו במהלך חיינו ועל יום הכיפורים