י לשיר את התורה

. .
הבבא סאלי מלמד שפיוטים לא פחות חשובים מדברי תורה