מו מה לשמחה בבית הקברות?

. .
על המנהג המוזר ללוות בשירים וריקודים את ספרי התורה לבית הקברות