1ח חכמים פרק 8 – מורי יחיא קאפח – הדרדעים באים!

. .
מייסד זרם הדרדעים ששמו במוקד את החשיבה הרציונאלית והשיבה למנהגי תימן הקדומים