לט משלוח מנות של אהבה

. .
הרב אלקבץ העני כותב כל הלילה את משלוח המנות לאשתו