לא נחת רוח ליוצרה

. .
אז מה אם אני לא חייבת, אני רוצה. באמונה