ג נצחוני בנותיי

. .
תלמידת חכמים מתעקשת ללמוד תורה - האם ישכנעו אותה לנטוש ?