ז ספר תורה תמורת חירות

. .
ר' אליעזר פאפו מלמד שיעור חשוב על פדיון שבויים