על ראש הגנב

. .
שני סיפורים על גנבים עם מוסר השכל משותף