תה קהילות פרק 5 – קהילת איראן

. .
שיחה של ד"ר אסתר שקלים עם שרה ב"ק על קהילת יהודי איראן