תד קהילות פרק 4 – קהילת אלג'יריה

. .
סיפורה של יהדות אלג'יריה, יהדות של סינתזה. בין מזרח למערב, בין מסורת לקדמה, בין אוניברסליות לעם היהודי.