תי קהילות פרק 10 – קהילת לוב

. .
יהדות של ציונות הנובעת מתוך התורה. יהדות של "ניה" - אמונה תמה. קהילה ששורשיה מגיעים עד שלמה המלך