תז קהילות פרק 7 – קהילת מרוקו

. .
מרוקו וחכמיה - רציפות של חיים ויצירה יהודית לאורך הדורות. האם הרציפות הזאת נפסקה, ומה הם תקנות לחיי קהילה?