מז תורת האינסוף

. .
החיד"א מבקש שלא לנקד את סםר התורה כדי לא לשים סימן קראיה אלא להשאיר אינסוף פרשנויות