כו תפילה אישית

. .
הרב גץ מלמד את ביתו לא רק הלכות דיינות , אלא גם הלכות תפילה