יד תרנגולי ביתך קודמים

. .
למה האר"י הקדוש לא מצליח ללמוד וללמד