הרב אליהו פרדס
פוסק ואיש חינוך, רבּהּ של ירושלים 1972-1893
סינון
איפוס סינון
זיכרון ארוך
הרב פרדס, צאצא למשפחת מגורשי ספרד, זוכר את גירוש ספרד גם לאחר חמש מאות שנה
כיבוד הורים דוחה ביקור הנציב
מדוע עזב הרב פרדס את משמר הכבוד שהכין לכבוד נציב העליון? וכיצד הגיב הנציב להיעדרותו?