איור: דיאנה פרוקופץ
לחפש את אלוהים במכולת

גם כאשר הוא מחליף את המאזניים הישנים בחדשים, ממשיך הרב שלום חבשוש לחפש את שם האל שיזכיר לו את הדרישה לאמת וצדק

ח

כם שלום חבשוש לימד שנים רבות בישיבת חיי שלום בירושלים, אך לאורך השנים הקפיד להתפרנס מיגיע כפיו ועבד למחייתו כחנווני.
באחד הימים הגיעה אל חנותו חבילה שציפה לה זמן רב, ובה מאזניים אלקטרוניים, שנועדו להחליף את המאזניים המסורתיים, המורכבים משתי כפות שאותן מאזנים באמצעות הסחורה הנשקלת והמשקולות.
שמח הרב חבשוש והניח את המאזניים החדשים על הדלפק. אך מיד נמלך בדעתו, הניף את המאזניים, והחל לבחון אותם מכל זווית, כמחפש דבר מה.
שאלו הקונים: "חכם שלום, מה תבקש?"
השיב להם חכם חבשוש: "כתוב בספרים שהמאזניים דומים לשם האל, כדי שהשוקל ידמה בנפשו "שויתי ה' לנגדי תמיד", ועל ידי כך ישקול לפי האמת והיושר ולא ירמה. לכן חיפשתי את שם האל במאזניים החדשים. מי יזכירני עתה את משפט היושר?"

על הסיפור

התורה הרבתה להזהיר מפני הונאה באמצעי מדידה שונים. רבותינו הגדילו לעשות וטענו שצורת המאזניים מזכירה את שם האל י-ה-ו-ה: האותיות ה"א בכל קצה מזכירות את כפות המאזניים, והאותיות וי"ו ויו"ד את המוט שעליו הכפות מאוזנות. בעזרת דימוי זה ביקשו חז"ל להזכיר לכל סוחר ששוקל סחורה את דרישת האל לצדק ויושר.
את מעשיו של הרב חבשוש ניתן לפרש באופן סמלי: המעבר מן המאזניים המסורתיים למאזניים האלקטרוניים מסמל את אתגר המודרנה: כיצד יהיה אפשר למצוא את שם האל במאזניים החדשים? הטכנולוגיה החדשה מחייבת לתרגם את השפה הדתית לשפה בת ימינו ולמצוא מחדש את הדרך להתנהגות מוסרית וצודקת.
הרב שלום חבשוש אינו מפנה את עורפו לשינוי הטכנולוגי ולמודרנה, אך הוא מנסה לחפש את אלוהים במציאות החדשה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
זהירות כוס ערק!

הרב אברהם חביב מטריפולי שבלוב נזהר מלשתות כוסית ערק אצל סוחר מחשש שיש בכך אבק שוחד. הרי הסוחר עלול להופיע בפניו באחד הימים בבית הדין שלו, והרב חביב עלול להיות מוטה לטובתו בגלל ה"שוחד". ראו בסיפור על כוסית ערק, סוחרים ומשפט צדק.

קראו עוד » קראו פחות «
מודרנה ויהדות

בניגוד לארצות אירופה שבה המודרנה גרמה למשבר רוחני עמוק שהביא את הרבנים להיות חלוקים ביניהם בשאלה כיצד יש להתייחס אליה, הרי המודרנה במזרח הגיעה מאוחר יותר, ומסיבות שונות לא איימה באופן משמעותי על המסורת.
לפיכך חכמי המזרח הספרדים נטו ברובם לראות במודרנה תופעה חיובית שיש לקבלה, תוך כדי שמירה קפדנית על המסורת היהודית. סקירה של דברי הוגים ספרדים מארצות שונות בעניין זה ניתן למצוא אצל הרב יצחק שוראקי (עורך), מסורת בעידן המודרני, חכמים ספרדים בדורת האחרונים, סדרת עם הספר, תשס"ט.

קראו עוד » קראו פחות «