חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א

. .
סיפור חייו של החיד"א - חיים יוסף דוד אזולאי