להשיב אבידה

. .
איך משיבים אבידה בלי לפגוע במוצא?