מאבל לשמחה ומחורבן לגאולה

. .
הרב אברהם חזן מספר על שני אירועים שעיצבו את עולמו: הראשון בתשעה באב והשני בפסח