ת מצוות הצדקה בעולמם של חכמי המזרח – על פתיחת הלב והיד

. .
חכם חזי כהן מספר סיפורים על הצדקה והנתינה של חכמי המזרח מתוך אתר 'חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח'